Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Eh te drogi... . Czy coś się zmienia? Jak oceniacie remonty i rozwój infrastruktury w Łodzi?

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Postprzez mysero » 06 Mar 2012, 22:46

Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji w łódzkiej aglomeracji:

Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zaczyna się na dobre. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na zakup 20 szynobusów i rozpocznie się modernizacja pierwszych przystanków.

ŁKA ma połączyć Łódź z miejscowościami na trasach do Zduńskiej Woli (w przyszłości do Sieradza), Łowicza, Kutna i Koluszek. Podróżni będą wożeni 20 nowymi szynobusami i zmodernizowanymi pociągami EN57. Składy mają kursować co godzinę. Inwestycja będzie kosztować ponad 300 mln zł. Część pieniędzy da Unia Europejska. Inwestycja polega na zakupie nowoczesnego taboru, przebudowie istniejących i budowie nowych przystanków oraz stworzeniu zaplecza dla szynobusów.

W czwartek zostanie ogłoszone rozpoczęcie prac na przystankach dla ŁKA. Odnowione zostaną stacje: Smardzew, Stryków, Swędów, Głowno, Bednary koło Łowicza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers (dawne Jedlicze Łódzkie), Grotniki i Chociszew. Powstaną również nowe: Glinnik Wieś, Bratoszewice, Domaniewice Centrum, Zgierz Jaracza, Ozorków Nowe Miasto. Przystanki powstaną też w Łodzi przy ul. Pabianickiej (na szlaku Łódź-Widzew - Łódź Kaliska), Dąbrowie i Radogoszczu Zachód. Prace powinny się zakończyć w połowie 2013 roku.

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,1129 ... yjnej.html

Więcej info:

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót w ramach pierwszego etapu projektu budowy i przebudowy przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Złożyło ją konsorcjum Appia Tomasz Kazalski z Piaseczna, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego z Zielonki oraz Mostostal Infrastruktura z Warszawy.

Konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą ofertę na kwotę 39 336 000,00 zł netto, 48 383 280,00 zł brutto i podejmie się zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wynikających z zobowiązujących przepisów i prawa budowlanego: decyzji administracyjnych, opinii, zgód, uzgodnień, w tym pozwoleń na budowę, wykonaniu robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej. Wykonawca na wykonanie wszystkich prac ma 20 miesięcy.

Głównym celem projektu jest połączenie Łodzi z miastami i gminami leżącymi w obszarze Aglomeracji Łódzkiej za sprawą skoordynowanej sieci transportowej w zakresie przewozu osób, a także integracja zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym. Projekt wpłynie na wzrost znaczenia transportu i komunikacji kolejowej w obrębie Aglomeracji Łódzkiej, poprzez poprawę jakości usług związanych z przewozami pasażerskimi, jak również komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na objętych projektem przystankach linii kolejowych nr 15, 16, 25 i 540. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia roli transportu kolejowego względem indywidualnego i zbiorowego transportu kołowego. W ramach zadania przebudowanych będzie 9 istniejących stacji i przystanków osobowych oraz wybudowanych 8 nowych przystanków, a na 9 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygna-lizacji przejazdowej.


Przebudowane zostaną przystanki:

na linii nr 15 Bednary ? Łódź Kaliska:

Smardzew,

Glinnik,

Swędów,

Stryków

Głowno

na linii nr 16 Łódź Widzew ? Kutno:

Zgierz Północ,

Zgierz Kontrewers (dawne. Jedlicze Łódzkie)

Grotniki

Chociszew


Wybudowane zostaną przystanki:

na linii nr 15 Bednary ? Łódź Kaliska:

Radogoszcz Zachód,

Glinnik Wieś,

Bratoszewice (relokalizacja istniejącego przystanku),

Domaniewice Centrum,

na linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno:

Zgierz Jaracza,

Ozorków Nowe Miasto

na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska ? Dębica, odcinek Łódź Kaliska ? Łódź Chojny:

Pabianicka,

na linii nr 540 Łódź Chojny ? Łódź Widzew

Dąbrowa


W październiku 2010 roku podpisana została umowa partnerska, na mocy której Beneficjentem (Liderem) projektu jest PKP Polskie Linie Kolejowe, partnerami natomiast są PKP SA, Gmina Miasta Łódź i Gmina Zgierz. Przewiduje się, iż realizacja inwestycji przeprowadzona będzie w latach 2011 ? 2013 przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (koszty netto). Koszt projektu wynosi 58,2 mln zł.

Zadanie realizowane jest m.in. z oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy robót dla realizowanego aktualnie zadania pn. ?Modernizacja linii Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary ? Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta ? etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz ? Zgierz?.

Żródło: http://www.rynek-kolejowy.pl/26544/Znam ... ow_LKA.htm

I jeszcze Plan rozwoju

Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jako szkieletu zintegrowanego transportu zbiorowego obejmuje 3 etapy:

I etap - uruchomienie przewozów w latach 2014-2015
wprowadzanie etapami do eksploatacji zakupionego taboru (dostawy IV 2013 r. ? I kw. 2015r.)
oferta w ilości 18 par na odc. Łódź Fabryczna - Koluszki (co 60', częstotliwość łącznie z pociągami PR co 30') i dodatkowo 12 par Przewozów Regionalnych;
oferta w ilości 21 par na odc. Łódź Kaliska - Sieradz (co 60', w szczycie co 30') i dodatkowo 6 par Przewozów Regionalnych;
oferta w ilości 15 par na odc. Łódź Kaliska - Kutno (co 60', w międzyszczycie co 120');
oferta w ilości 19 par na odc. Łódź Kaliska - Łowicz (co 60');
oferta w ilości 8 par na linii obwodowej Łódź Widzew - Łódź Kaliska (takt co 120');
rezerwa na wykonanie pracy eksploatacyjnej wybranych kursów na lotnisko Lublinek lub na innej linii komunikacyjnej w Łodzi;
stopniowe uruchamianie przewozów począwszy do I 2014 r. na linii Łódź Fabryczna - Koluszki, IV 2014 r. na linii Łódź Kaliska - Kutno, XII 2014 r. na linii Łódź Kaliska - Łowicz, IV 2015 r. Sieradz - Łódź Kaliska;
przejęcie od Przewozów Regionalnych pracy eksploatacyjnej w ilości 488 tys. pockm;
w 2014 r. i 1 248 tys. pockm od 2015 r. i wygenerowanie nowych 135 tys. pockm w 2014 r., 1 033 tys. pockm w 2015 r., do 1 337 tys. pockm od 2017 r. Od 2016 r. wygenerowana praca eksploatacyjna będzie wyższa od przejętej (1 317 tys. pockm wobec 1 248 tys. pockm);
realizacja przewozów 18 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi na 20 w dyspozycji przewoźnika;
lepsza efektywność wykorzystania taboru dzięki skróceniu czasu jazdy od 2018 r. na odc. Łódź Kaliska - Sieradz (z 69 minut do 52 minut).

II etap - rozwój sieci połączeń ŁKA dzięki ustabilizowaniu podsystemu przewozów aglomeracyjnych i wykonanym inwestycjom w ramach RPO województwa łódzkiego w latach 2014-2020

realizacja przewozów 18 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi na 20 w dyspozycji przewoźnika;
lepsza efektywność wykorzystania taboru dzięki skróceniu czasu jazdy na odc. Łódź Kaliska - Sieradz (z 69 minut do 52 minut) oraz budowie docinków dwutorowych na linii 15;
oferta w ilości 18 par na odc. Łódź Fabryczna - Koluszki (co 60', częstotliwość łącznie z pociągami PR co 30') i dodatkowo 12 par Przewozów Regionalnych; po 2024 wzrost oferty ŁKA do 35 par (takt w dni robocze co 30');
oferta w ilości 23 par na odc. Łódź Kaliska - Sieradz (co 60', w szczycie co 30'); i dodatkowo 6 par Przewozów Regionalnych; po 2023 wzrost oferty ŁKA do 25 par (wydłużony szczyt 30');
oferta w ilości 15 par na odc. Łódź Kaliska - Kutno (co 60', w międzyszczycie co 120'), docelowo 17 par (takt co 60'); od 2022 r. oferta w ilości 25 par na odc. Łódź Kaliska - Łowicz (w szczycie co 30', poza tym co 60');
oferta w ilości 8 par na linii obwodowej Łódź Widzew - Łódź Kaliska (takt co 120');
rezerwa na wykonanie pracy eksploatacyjnej wybranych kursów na lotnisko Lublinek lub na innej linii komunikacyjnej;
w latach 2021-2025 stopniowy wzrost pracy eksploatacyjnej ŁKA z poziomu 2 585 tys. pockm poprzez 2 750 w 2021 r., 2923 tys;
w 2022 r., 3 023 w 2023 r., 3 212 w 2024 r., 3 325 tys. pockm w 2025 r. przy stabilnej pracy eksploatacyjnej wykonywanej w regionie przez Przewozy Regionalne na poziomie 3 150 tys. pockm;
rezerwa na wykonanie pracy eksploatacyjnej wybranych kursów na lotnisko Lublinek lub na innej linii komunikacyjnej w Łodzi.

III etap docelowy ? kolej aglomeracyjna na podstawowych odcinkach co 30 minut
na liniach aglomeracyjnych ŁKA kursuje do Koluszek, Sieradza i Łowicza w takcie 30', do Kutna co godzinę
rozwój linii obwodowych na obszarze Łodzi w miarę potrzeb na odcinkach Łódź Widzew - Zgierz, Łódź Widzew - Łódź Kaliska przez Olechów, linii lotniskowej ograniczony możliwościami taborowymi ŁKA etc.
praca eksploatacyjna ŁKA na poziomie 3 727 tys. pockm od 2026 r. przy pracy eksploatacyjnej wykonywanej w regionie przez Przewozy Regionalne na poziomie 3 150 tys. pockm.

Scenariusze rozwoju nie uwzględniają na obecnym etapie perspektywicznych projektów infrastrukturalnych jak linia średnicowa z tunelem w Łodzi, nowa linia kolejowa do Piotrkowa Trybunalskiego, czy Kutna. Każdy z tych projektów wzmocni znaczenie kolei aglomeracyjnej, poprawi jej dostępność, utylitarność, komplementarność przestrzenną.

W ramach rozszerzenia zasięgu sieci ŁKA będą niezbędne komplementarne do projektów infrastrukturalnych projekty zakupu dodatkowego taboru do realizacji nowych połączeń. W ramach przygotowania i realizacji ww. zadań inwestycyjnych niezbędne będzie aktualizowanie zakresu i obszaru funkcjonowania ŁKA w celu wykorzystania możliwości wynikających z poprawy konkurencyjności infrastruktury szynowej. Scenariusze rozwoju wynikające z realizacji tunelu średnicowego w Łodzi zostały nakreślone w Studium Wykonalności z 2010 r. i obejmowały potencjalne trasy ŁKA, korektę sieci linii komunikacyjnych.
mysero
 
Posty: 197
Rejestracja: 05 Gru 2011, 09:27

Wróć do Infrastruktura, drogownictwo, transport i komunikacja

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron